Myjnia bezdotykowa

Szybko, tanio i ekologicznie

Nasza myjnia bezdotykowa po­siada 5 pro­gra­mów my­cia i kon­ser­wa­cji po­jazdu. Pierw­szy pro­gram roz­pusz­cza trudne do usu­nię­cia za­bru­dze­nia zmiękczoną wodą z szamponem. Drugi, to aktywna piana – to my­cie in­no­wa­cyjną szczotką z koń­skiego wło­sia, za­si­laną ak­tywną pianą. Gu­mowa obu­dowa szczotki za­bez­pie­cza przed po­ry­so­wa­niem, zaś koń­skie wło­sie ma wła­ści­wość de­li­kat­nego po­le­ro­wa­nia. Trzeci program to spłukiwanie wodą pod wy­so­kim ciśnieniem. Czwar­ty pro­gram to wo­sko­wa­nie. Drobne cząstki wo­sku wbi­jane są w mi­kro­pory po­włoki la­kie­ro­wej, co po­zwala uzy­skać efekt dłu­go­trwa­łej po­włoki kon­ser­wu­ją­cej. Pro­gram piąty to spłu­ki­wa­nie wodą osmo­tyczną, z uzy­ska­niem efektu na­błysz­cze­nia i nie wy­stą­pie­nia plam po wy­schnię­ciu.

Programy w myjni bezdotykowej:
  • Mycie wysokociśnieniowe
  • Piana aktywna
  • Spłukiwanie
  • Powłoka woskowa
  • Nabłyszczanie

Zarezerwuj wizytę

“Po wizycie w Auto SPA moje auto odzyskało dawny blask. Będę częściej korzystał z Waszych usług, naprawdę warto. Polecam!”

Andrzej

“Najlepsza myjnia dla tirów na lubelszczyźnie. Polecam!”

Marek

” Nasza firma powstała z pasji do pielęgnacji samochodów i osiągania perfekcji w profesjonalnej kosmetyce i renowacji pojazdów.”

Auto Spa

“Jestem bardzo zadowolona z usług Auto SPA przy Rampie Brzeskiej, szybko i dokładnie umyłam samochód. Mój opel lśni, jakość usług w tej myjni jest na najwyższym poziomie. Polecam!”

Dziękuję,

Anna